Je důležité měnit motorový olej?

Má výměna motorového oleje dopad na životnost motoru?

Správná údržba motoru je klíčovým faktorem pro dlouhou životnost a optimální výkon vozidla. V tomto ohledu hraje výměna motorového oleje roli kritickou. Nejde jen o rutinní úkon, ale o zásadní krok pro zajištění plynulého chodu a ochrany motoru. Zde je náhled na důležitost výměny oleje
a správný postup tohoto procesu.

Proč je výměna motorového oleje důležitá?

Motorový olej má za úkol zabezpečit mazání a ochranu různých komponentů motoru. Během provozu se však olej postupně znečišťuje, oxiduje
a ztrácí své lubrikační vlastnosti. Nepravidelný a zanedbaný stav oleje může mít několik negativních důsledků:

 1. Zvýšené opotřebení: Znečištěný a zoxidovaný olej nedokáže dostatečně mazat pohybující se díly motoru, což zvyšuje riziko opotřebení
  a poškození.

 2. Snížení výkonu: Starý olej může ovlivnit výkon motoru, což se může projevit ztrátou výkonu, zvýšenou spotřebou paliva nebo horší odezvou.

 3. Zhoršená ochrana: Starý olej neposkytuje dostatečnou ochranu před třením a teplem, což může vést k přehřátí motoru a jeho poškození.

Výměna motorového oleje je nezbytným úkonem pro udržení zdravého a dlouhověkého motoru. Náklady a úsilí spojené s pravidelnou výměnou oleje jsou mnohem menší než opravy poškozeného motoru. Dodržování doporučených intervalů výměny a použití kvalitního oleje a filtru jsou klíčové pro optimální fungování vozidla. Doporučujeme výměnu oleje každých 10 000 km a při menším nájezdu v intervalu jednou za rok.

Použití aditiv při výměně oleje

Při výměně motorového oleje je často diskutováno téma přidávání aditiv do nového oleje. Aditiva jsou chemické přísady, které mají zlepšit vlastnosti oleje nebo motoru. Zde jsou některé výhody a opatrnosti, které je třeba zvážit při používání aditiv do motorového oleje.

Výhody:

 1. Čištění motoru: Některá aditiva jsou navržena tak, aby rozpouštěla a odstraňovala usazeniny, pryskyřice a jiné nečistoty v motoru. To může vést ke zlepšení celkového výkonu a efektivity.

 2. Mazání a ochrana: Některá aditiva jsou určena k zlepšení lubrikace a snižování tření v motoru, což může pomoci prodloužit životnost motoru a snížit opotřebení.

 3. Stabilita oleje: Některá aditiva mohou pomoci udržet stabilitu oleje při vyšších teplotách, což je zvláště užitečné pro výkonné motory.

 4. Úspora paliva: Některá aditiva tvrdí, že mohou zlepšit ekonomiku paliva tím, že snižují tření a zvyšují účinnost spalování.

Mimo jiné i my nabízíme aditiva do oleje na odkazu ZDE. Naleznete u nás produkty jako výplach motoru, který se aplikuje při aplikaci nového oleje. Dále pak nabízíme keramické aditivum, které je vhodné i pro starší vozidla a pro novější máme například nano ochranu motoru a mnoho dalšího.

Správný postup výměny motorového oleje

 1. Ověření intervalu: Každý výrobce a model vozidla může mít doporučený interval výměny oleje. Je důležité dodržovat tuto periodu, která bývá udávána v mílích nebo čase.

 2. Příprava vozidla: Zajistěte, že motor je studený. Zaparkujte na rovném povrchu a zvedněte auto, pokud je to nezbytné, abyste se dostali
  k olejové nádobě.

 3. Odpálení olejové nádoby: Odmontujte olejovou nádobu a nechte starý olej volně odtékat do vhodného kontejneru.

 4. Výměna olejového filtru: Vždy by měl být spolu s olejem vyměněn i olejový filtr, který zachytává nečistoty.

 5. Naplňování nového oleje: Nainstalujte nový olejový filtr, zavřete olejovou nádobu a začněte nalévat nový, přesně doporučený olej do motoru.

 6. Kontrola úrovně oleje: Po nalití nového oleje nezapomeňte zkontrolovat jeho úroveň pomocí měřítka oleje.

 7. Kontrola těsností: Ujistěte se, že všechny spoje jsou pevně utažené a žádný olej neuniká.

Nutno podotknout, že v případech kdy si nejste jistí tím co a jak udělat, poraďte se s odborníkem v oboru.