Jak se starat o DPF filtr?

K čemu slouží DPF filtr?

 • Jedná se komponent vozidla, který má za úkol snižovat emise škodlivých pevných částic do ovzduší
 • Tyto pevné částice jsou produkovány spalováním paliv v motoru, a pokud se nedostatečně neodstraní, mohou vést k škodlivým dopadům
  na životní prostředí a zdraví lidí

Jak DPF filtr funguje?

 • DPF filtr funguje tak, že zachycuje pevné částice, které jsou vylučovány z výfukových plynů, a zabraňuje jim, aby se dostaly do ovzduší
 • Filtr je vyroben z keramických nebo porézních materiálů, které jsou schopny udržet pevné částice uvnitř filtru
 • Vozidla, která jsou vybavena DPF filtrem, musí splňovat přísné emisní limity, které stanoví evropské a mezinárodní normy. Tyto limity
  se stanovují v závislosti na typu a velikosti motoru a na typu použitého paliva

Jak probíha regenerace DPF filtru?

 • DPF filtr vyžaduje údržbu a čištění, aby mohl plnit svou funkci
 • V průběhu svého životního cyklu se pevné částice ukládají uvnitř filtru, což může vést k jeho zanášení a snížení účinnosti
 • Pro čištění filtru se používá proces, který se nazývá regenerace
 • Během regenerace se filtr ohřívá na vysokou teplotu, což umožňuje pevným částicím, aby se rozpadly na prach, který je poté vyfouknut z filtru

Kolik stojí výměna DPF filtru?

 • Náklady na výměnu DPF filtru se mohou lišit v závislosti na typu vozidla a na tom, kde je výměna prováděna
 • Průměrné náklady se pohybují od 2 000 do 6 000 Kč, ale v některých případech mohou dosáhnout až 10 000 Kč
 • Tyto náklady zahrnují cenu nového filtru a práci, kterou je nutné provést při výměně
 • Nutné podotknout, že na trhu existují různé typy náhradních DPF filtrů a některé z nich mohou být levnější než originální náhradní díly
 • Pokud se rozhodnete pro tuto volbu, ujistěte se, že zvolený náhradní filtr splňuje všechny požadavky na kvalitu a bezpečnost

Chcete-li minimalizovat náklady na výměnu DPF filtru, doporučujeme pečlivě sledovat stav vašeho vozidla a pravidelně provádět údržbu, jako je například výměna oleje - produkty naleznete na odkazu aditiva do oleje. Tyto kroky mohou pomoci zabránit problémům s DPF filtrem a zajistit, že váš dieselový motor bude pracovat správně a efektivně po delší dobu.

V neposlední řadě, nezapomeňte, že prevence je vždy levnější než léčba. Pravidelnou údržbou a správnou jízdou můžete zabránit problémům s DPF filtrem a ušetřit tak peníze v budoucnu.

Pro prevenci nabízíme produkty na čištění DPF filtru na odkazu ZDE.